Thẻ

Giáo viên dạy kèm tại nhà môn Lý Cấp 3 Lớp 10-11-12

1 Phần lý thuyết – Các định nghĩa, khái niệm, định luật: cần cố gắng hiểu rõ và nhớ chính xác từng ý nghĩa của các mệnh đề được phát biểu. – Các công thức: cần hiểu rõ ý nghĩa, đơn vị của từng đại lượng. – Tập thói quen ...

Xem tiếp