Thẻ

Giáo viên dạy kèm tại nhà môn Lý Cấp 3 Lớp 10-11-12

1 Phần lý thuyết – Các định nghĩa, khái niệm, định luật: cần cố gắng hiểu rõ và nhớ chính xác từng ý nghĩa của các mệnh đề được phát biểu. – Các công thức: cần hiểu rõ ý nghĩa, đơn vị của từng đại lượng. – Tập thói quen ...

Xem tiếp

Giáo Viên Dạy Kèm Tại Nhà Môn Toán Cấp 3 Lớp 10-11-12

Trung tâm gia sư Nha Trang với nhiều năm kinh nghiệm và đội ngũ gia sư giỏi nhận dạy kèm tại nhà Toán, Lý, Văn, Anh, Sinh, Sử, Địa, Rèn Chữ… Báo bài các môn cho học sinh lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ...

Xem tiếp