Luyện Thi Đại Học

Dạy kèm tại nhà Toán, lý, hóa luyện thi ĐH Phường Phước Tiến

– Toán, lý, hóa luyện thi ĐH (Đã giao- tình trạng tốt) Địa chỉ : Đường Lê Đại Hành- Phường Phước Tiến- Nha Trang Yêu cầu : Giáo viên kinh nghiệm Thời gian : 4 buổi/tuần

Xem tiếp

Dạy kèm tại nhà Luyện thi Đại học Môn Văn Phường Phường Sơn

Luyện thi Đại học Môn Văn (Đã giao- Tình trạng tốt) Địa chỉ: Đường Hải Đức- Phường Phường Sơn- Nha Trang Yêu cầu: Giáo viên kinh nghiệm Thời gian: 2 buổi/tuần

Xem tiếp

Dạy kèm tại nhà Luyện thi Đại học Môn Toán Phường Xương Huân-

– Luyện thi Đại học Môn Toán (Đã giao- tình trạng tốt) Địa chỉ: Đường Hai Bà Trưng- Phường Xương Huân- Nha Trang Yêu cầu : Giáo viên Kinh nghiệm Thời gian: 3 buổi/tuần

Xem tiếp

Dạy kèm tại nhà Toán- Lý luyện thi Đại học Phường Phước Long

– Toán- Lý luyện thi Đại học (Đã giao- tình trạng tốt) Địa chỉ: Đường Đông Phước- Phường Phước Long- Nha Trang Yêu cầu : Sinh viên kinh nghiệm Thời gian: 5 buổi/tuần

Xem tiếp

Dạy kèm tại nhà Luyện thi Đại học môn Lý Phường Phước Long

– Luyện thi Đại học môn Lý (Đã giao- tình trạng tốt) Địa chỉ: Đường Đinh Liệt- Phường Phước Long- Nha Trang Yêu cầu: Giáo viên nam kinh nghiệm Thời gian: 3 buổi/tuần

Xem tiếp

Dạy kèm tại nhà Luyện thi đại học Tiếng Anh Phường Phước Hòa

– Luyện thi đại học Tiếng Anh (Đã giao- tình trạng tốt) Địa chỉ: Đường Cửu Long- Phường Phước Hòa- Nha Trang Yêu cầu: Giáo viên nữ Thời gian: 2 buổi/tuần

Xem tiếp

Dạy kèm tại nhà LTĐH Hóa Sinh Phường Phước Tân

– LTĐH Hóa Sinh (Đã giao- tình trạng tốt) Địa chỉ: Đường Cổ Loa- Phường Phước Tân- Nha Trang Yêu cầu : Giáo viên hoặc sinh viên kinh nghiệm Thời gian: 3 buổi/tuần (2h/buổi)

Xem tiếp

Dạy kèm tại nhà LTĐH Toán Phường Phước Tiến

– LTĐH Toán (Đã giao- tình trạng tốt) Địa chỉ: Đường Cô Bắc- Phường Phước Tiến- Nha Trang Yêu cầu: Sinh viên kinh nghiệm Thời gian: 3 buổi/tuần

Xem tiếp

Dạy kèm tại nhà LTĐH môn Toán Phường Phước Tân

– LTĐH môn Toán (Đã giao- tình trạng tốt) Địa chỉ: Đường Chi Lăng- Phường Phước Tân- Nha Trang Yêu cầu: Giáo viên kinh nghiệm Thời gian: 3 buổi/tuần

Xem tiếp

Dạy kèm tại nhà LTĐH môn Hóa Phường Vĩnh Trường

– LTĐH môn Hóa (Đã giao- tình trạng tốt) Địa chỉ: Đường Chế Lan Viên- Phường Vĩnh Trường- Nha Trang Yêu cầu: Sinh viên kinh nghiệm Thời gian: 2 buổi/tuần

Xem tiếp