Dạy Kèm Tại Nhà Nha Trang

Dạy Kèm Tại Nhà Toán, lý, hóa lớp 8 Phường Phước Long

– Toán, lý, hóa lớp 8 (Đã giao- tình trạng tốt) Địa chỉ: Đường Hoàng Diệu- Phường Phước Long- Nha Trang Yêu cầu: Giáo viên kinh nghiệm Thời gian: 5 buổi/tuần (2h/buổi, sắp xếp buổi sáng)

Xem tiếp

Dạy Kèm Tại Nhà Hóa lớp 9 Phường Phước Hải

– Hóa lớp 9 (Đã giao- tình trạng tốt) Địa chỉ: Học tại nhà giáo viên- Phường Phước Hải- Nha Trang Yêu cầu: Giáo viên kinh nghiệm Thời gian: 2 buổi/tuần (2h/buổi)

Xem tiếp

Dạy Kèm Tại Nhà Toán, lý, hóa lớp 10 Phường Vĩnh Trường

– Toán, lý, hóa lớp 10 (Đã giao- tình trạng tốt) Địa chỉ: Đường Trường Sơn- Phường Vĩnh Trường- Nha Trang Yêu cầu: Giáo viên kinh nghiệm Thời gian: 4 buổi/tuần (2h/buổi)

Xem tiếp

Dạy Kèm Tại Nhà Toán, lý, hóa lớp 10 Phường Phước Hải

– Toán, lý, hóa lớp 10 (Đã giao- tình trạng tốt) Địa chỉ: Đường Tân An- Phường Phước Hải- Nha Trang Yêu cầu: Giáo viên nữ kinh nghiệm Thời gian: 4 buổi/tuần (2h/buổi)

Xem tiếp

Dạy Kèm Tại Nhà Toán, Tiếng Viêt lớp 5 Nha Trang

– Toán, Tiếng Viêt lớp 5 (Đã giao- tình trạng tốt) Địa chỉ: Đường Hương Sơn- Phường Phước Hòa- Nha Trang Yêu cầu: Sinh viên nữ kinh nghiệm Thời gian: 5 buổi/tuần

Xem tiếp

Dạy Kèm Tại Nhà Toán Lớp 1 Nha Trang

– Toán Lớp 1 (Đã giao- tình trạng tốt) Địa chỉ: Đồng Bò- Nha Trang ( Sau lưng khu du lịch trăm trứng) Yêu cầu: Sinh viên kinh nghiệm, nghiêm khắc (Ưu tiên sinh viên nam) Thời gian: 5 buổi/tuần

Xem tiếp

Dạy Kèm Tại Nhà Tiếng Nhật căn bản cho học sinh lớp 7 Nha Trang

– Tiếng Nhật căn bản cho học sinh lớp 7 (Đã giao- tình trạng tốt) Địa chỉ: Cam Phước Đông- Cam Ranh- Khánh Hòa Yêu cầu: Nam hoặc nữ biết tiếng Nhật Thời gian: 4 buổi/tuần (2h/buổi)

Xem tiếp

Dạy Kèm Tại Nhà Toán, Tiếng Việt lớp 2 Nha Trang

– Toán, Tiếng Việt lớp 2 (Đã giao- tình trạng tốt) Địa chỉ: Đường Phan Bội Châu- Phường Xương Huân- Nha Trang Yêu cầu: Giáo viên nữ kinh nghiệm Thời gian: 5 buổi/tuần

Xem tiếp

Dạy Kèm Tại Nhà Anh văn, toán và tiếng việt Lớp 3 Nha Trang

– Anh văn, toán và tiếng việt Lớp 3 (Chưa giao- cần gấp) Địa chỉ: Đường Phan Bội Châu- Phường Xương Huân- Nha Trang Yêu cầu: Giáo viên nữ chuyên anh văn kinh nghiệm Thời gian: 3 buổi/tuần (Thứ 2, 4, 6 khoảng 5h30)

Xem tiếp